Detail Buku
Togamas Ecommerce Asbabun Nuzul

“Tidak mungkin dapat memahami tafsir sebuah ayat tanpa mengetahui kisahnya atau mengetahui penjelasan sebab turunnya.” (Imam Al-Wahidi)

“Penjelasan sebab turunnya ayat adalah cara yang sangat kuat dalam memahami makna dari Al-Qur`an.” (Ibnu Daqiq Al-‘Ied)

“Mengetahui sebab turunnya ayat dapat membantu untuk memahami makna dari ayat tersebut, sesungguhnya mengetahui sebab akan mewarisi pengetahuan terhadap apa yang disebabkannya. Banyak dari ulama salaf terdahulu menemui kesulitan dalam memahami makna ayat, maka dengan mereka mengetahui sebab turunnya ayat, kesulitan tersebut kemudian akan hilang.” (Ibnu Taimiyah)

Buku ini adalah salah satu asbabun nuzul terbaik yang ditulis oleh seorang ulama besar yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuthi. Di dalam ini beliau memaparkan tentang riwayat-riwayat sebab turunnya ayat (Asbab An-Nuzul) untuk membantu seorang mufassir atau mereka yang berkecimpung dalam Al-Qur’an untuk dapat mempermudah dalam berbagai hal yang berhubungan dengan Al-Qur’an serta Mengetahui hikmah yang terkandung dalam hukum yang disyariatkan oleh agama.

9786026247087 117653
Asbabun Nuzul
117653

“Tidak mungkin dapat memahami tafsir sebuah ayat tanpa mengetahui kisahnya atau mengetahui penjelasan sebab turunnya.” (Imam Al-Wahidi)

“Penjelasan sebab turunnya ayat adalah cara yang sangat kuat dalam memahami makna dari Al-Qur`an.” (Ibnu Daqiq Al-‘Ied)

“Mengetahui sebab turunnya ayat dapat membantu untuk memahami makna dari ayat tersebut, sesungguhnya mengetahui sebab akan mewarisi pengetahuan terhadap apa yang disebabkannya. Banyak dari ulama salaf terdahulu menemui kesulitan dalam memahami makna ayat, maka dengan mereka mengetahui sebab turunnya ayat, kesulitan tersebut kemudian akan hilang.” (Ibnu Taimiyah)

Buku ini adalah salah satu asbabun nuzul terbaik yang ditulis oleh seorang ulama besar yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuthi. Di dalam ini beliau memaparkan tentang riwayat-riwayat sebab turunnya ayat (Asbab An-Nuzul) untuk membantu seorang mufassir atau mereka yang berkecimpung dalam Al-Qur’an untuk dapat mempermudah dalam berbagai hal yang berhubungan dengan Al-Qur’an serta Mengetahui hikmah yang terkandung dalam hukum yang disyariatkan oleh agama.

718 Insan Kamil Indonesia< 9786026247087

Asbabun Nuzul

Imam As-Suyuti
Rp. 135.000
Rp. 117.653
  • QTY:

DESKRIPSI

“Tidak mungkin dapat memahami tafsir sebuah ayat tanpa mengetahui kisahnya atau mengetahui penjelasan sebab turunnya.” (Imam Al-Wahidi)

“Penjelasan sebab turunnya ayat adalah cara yang sangat kuat dalam memahami makna dari Al-Qur`an.” (Ibnu Daqiq Al-‘Ied)

“Mengetahui sebab turunnya ayat dapat membantu untuk memahami makna dari ayat tersebut, sesungguhnya mengetahui sebab akan mewarisi pengetahuan terhadap apa yang disebabkannya. Banyak dari ulama salaf terdahulu menemui kesulitan dalam memahami makna ayat, maka dengan mereka mengetahui sebab turunnya ayat, kesulitan tersebut kemudian akan hilang.” (Ibnu Taimiyah)

Buku ini adalah salah satu asbabun nuzul terbaik yang ditulis oleh seorang ulama besar yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuthi. Di dalam ini beliau memaparkan tentang riwayat-riwayat sebab turunnya ayat (Asbab An-Nuzul) untuk membantu seorang mufassir atau mereka yang berkecimpung dalam Al-Qur’an untuk dapat mempermudah dalam berbagai hal yang berhubungan dengan Al-Qur’an serta Mengetahui hikmah yang terkandung dalam hukum yang disyariatkan oleh agama.

DETAIL BUKU

Penerbit : Insan Kamil
Tahun : 2017
Halaman : 718
Berat : 700 Gram
Dimensi : 16 x 24 Cm
Bahasa : Indonesia
Cover : Hard
ISBN/EAN : 9786026247087