Detail Buku
Togamas Ecommerce Istiqamah: Akidah, Ibadah, & Tasawuf

Sebagai warisan klasik (turats), buku Istiqomah yang ditulis oleh Syaiku; Islam Ibnu Taimiyah adalah khazanah keilmuan yang memberikan kontribusi besar bagi kaum Muslimin. Tema-tema yang dibahas dalam buku ini memang isu lama, tetapi selalu menjadi relevan diperbincangkan hingga saat ini.

Syaikh Ibnu Taimiyah dikenal sebagai ulama yang otoritatif ketika membincangkan persoalan-persoalan agama. Dalam buku ini, ia menuliskan pandangan-pandangannya tentang berbagai persoalan, terutama yang mencakup tiga tema pokok, yaitu : Akidah, Akhlak & Ibadah. Buku ini menjelaskan pendapat-pendapatnya yang cemerlang tentang pengertian bida’ah dan sunnah, tentang fikih ikhtilaf, Ilmu Kalam dan Tasawuf.

Dalam memaparkan pandangan-pandangannya, Syaikh Ibnu Taimiyah juga mengutip pendapat pendapat para sahabat dan salafussaleh, sehingga buku ini penuh warnma dan kaya akan rujukan. Pendapat-pendapat tersebut dijelaskan, kemudian diberi komentar olehnya untuk menguatkan hujjah-nya tentang suatu persoalan.

9789795928010 143798
Istiqamah: Akidah, Ibadah, & Tasawuf
143798

Sebagai warisan klasik (turats), buku Istiqomah yang ditulis oleh Syaiku; Islam Ibnu Taimiyah adalah khazanah keilmuan yang memberikan kontribusi besar bagi kaum Muslimin. Tema-tema yang dibahas dalam buku ini memang isu lama, tetapi selalu menjadi relevan diperbincangkan hingga saat ini.

Syaikh Ibnu Taimiyah dikenal sebagai ulama yang otoritatif ketika membincangkan persoalan-persoalan agama. Dalam buku ini, ia menuliskan pandangan-pandangannya tentang berbagai persoalan, terutama yang mencakup tiga tema pokok, yaitu : Akidah, Akhlak & Ibadah. Buku ini menjelaskan pendapat-pendapatnya yang cemerlang tentang pengertian bida’ah dan sunnah, tentang fikih ikhtilaf, Ilmu Kalam dan Tasawuf.

Dalam memaparkan pandangan-pandangannya, Syaikh Ibnu Taimiyah juga mengutip pendapat pendapat para sahabat dan salafussaleh, sehingga buku ini penuh warnma dan kaya akan rujukan. Pendapat-pendapat tersebut dijelaskan, kemudian diberi komentar olehnya untuk menguatkan hujjah-nya tentang suatu persoalan.

0 Pustaka Al-kautsar Indonesia< 9789795928010

Istiqamah: Akidah, Ibadah, & Tasawuf

Ibnu Taimiyah
Rp. 165.000
Rp. 143.798
  • QTY:

DESKRIPSI

Sebagai warisan klasik (turats), buku Istiqomah yang ditulis oleh Syaiku; Islam Ibnu Taimiyah adalah khazanah keilmuan yang memberikan kontribusi besar bagi kaum Muslimin. Tema-tema yang dibahas dalam buku ini memang isu lama, tetapi selalu menjadi relevan diperbincangkan hingga saat ini.

Syaikh Ibnu Taimiyah dikenal sebagai ulama yang otoritatif ketika membincangkan persoalan-persoalan agama. Dalam buku ini, ia menuliskan pandangan-pandangannya tentang berbagai persoalan, terutama yang mencakup tiga tema pokok, yaitu : Akidah, Akhlak & Ibadah. Buku ini menjelaskan pendapat-pendapatnya yang cemerlang tentang pengertian bida’ah dan sunnah, tentang fikih ikhtilaf, Ilmu Kalam dan Tasawuf.

Dalam memaparkan pandangan-pandangannya, Syaikh Ibnu Taimiyah juga mengutip pendapat pendapat para sahabat dan salafussaleh, sehingga buku ini penuh warnma dan kaya akan rujukan. Pendapat-pendapat tersebut dijelaskan, kemudian diberi komentar olehnya untuk menguatkan hujjah-nya tentang suatu persoalan.

DETAIL BUKU

Penerbit : Pustaka Al-Kautsar
Tahun : 2018
Halaman : -
Berat : 800 Gram
Dimensi : 20 x 28 Cm
Bahasa : Indonesia
Cover : Hard
ISBN/EAN : 9789795928010

RATING DAN ULASAN

RATING PELANGGAN

  • |
  • 0 dari 5
Berdasarkan 0 Peringkat & Ulasan
Rekomendasi
0
Sangat Puas
0
Puas
0
Di Bawah Rata-Rata
0
Tidak Puas
0